Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Lô C1 - đường Trần Hưng Đạo - Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng
Điện thoại 05113933626
Fax 05113933707
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)