Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 23 Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 0692324636
Fax 0692324636
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)