Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TT nước sạch tỉnh Hà Giang
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tổ 10 Minh Khai - Hà Giang
Điện thoại 021934456236
Fax 021934456235
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)