Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban chỉ huy quân sự quận 3
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 65B Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại 089738783758
Fax 0930539666
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)