Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LÂM
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Thôn Phú Thụy - Xã Phú Thị - Huyện Gia Lâm - TP Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại (04)36760111
Fax (04)36763676
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)