Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 09 Huỳnh Tịnh Của, P. Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tình Kiên Giang
Điện thoại (077)3812423
Fax (077)3811986
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)