Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Tòa nhà Tín Nghĩa, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện thoại 0613569534
Fax 0613569557
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)