Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi cục Thủy Lợi Thái Bình
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 1 đường Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại 0363731863
Fax 0363737300
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)