Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 86/38 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Điện thoại (08)39752410
Fax (08)39752411
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)