Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA ngành Xây dựng tỉnh Bình Phước
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 676, quốc lộ 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại 06513870143
Fax 06513881019
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)