Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 1-5 Tầng 14 - 17 Lê Duẫn, quận 1, Tp.HMC
Điện thoại 0839106990
Fax 0839106998
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)