Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Hớn Quản
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ xã Tân Khai - huyện Hớn Quảng - tỉnh Bình Phước
Điện thoại 06513636456
Fax 06513636455
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)