Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Công thương huyện Tam Bình
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ Khóm 1, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại (0703)860657
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)