Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bắc Kạn
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Tổ 1a, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại 02813875616
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)