Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Bình Minh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 2 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 047688724
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)