Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Bình Minh 2
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ sô 68 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 046678365
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)