Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu công ty cổ phần sách và thiết bị trường học băc ninh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ số 14 nguyễn đăng đạo - Tiền an - tp bắc ninh
Điện thoại 02413821614
Fax 02413821614
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)