Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND Hoàng Su Phì
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ tổ 12 Minh Khai - Hà Giang.
Điện thoại 02196639284
Fax 02196639286
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)