Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 8 đường Lý Thái Tổ-Suối Hoa-TP Bắc Ninh
Điện thoại 02413823851
Fax 02413829035
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)