Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 20 đường Ngô Thời Nhiệm, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại 0563747786
Fax 0563847966
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)