Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT - TKV
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 1, đường Lê Thanh Nghị, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333862248
Fax 0333864290
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)