Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần xây dựng Bắc Minh
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Km số 2 đường trần Hưng Đạo, thành phố Bắc Ninh
Điện thoại 02413823572
Fax 02413823574
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)