Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Lữ đoàn Công binh 575
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Hóa Trung - Đồng Hỷ - Thái Nguyên
Điện thoại 069816815
Fax 02803820773
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)