Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 57, Ngô Giia Tự, Thành phố Băc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413825358
Fax 02413822708
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)