Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SPT
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Phường Yên Ninh Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
Điện thoại 0944264082
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)