Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện An Lão
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định
Điện thoại 0563875225
Fax 0563875191
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)