Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Nhà liên cơ quan 2 - đường Lý Thái Tổ thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại (0241)3760288
Fax (0241)3760288
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)