Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công an tỉnh Gia Lai
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 267A Trần Phú - thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai
Điện thoại 0593869555
Fax 0593715642
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)