Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 23 phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại 0438247987
Fax 0438247987
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)