Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án công trình xây dựng Giáo dục 1
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 5 Lý Thái Tổ thành phố Bắc Ninh
Điện thoại 02413823425
Fax 02413823425
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)