Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 02 thành phố Bắc Giang
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Tầng 3, tòa nhà liên cơ 1, số 1, đường Lê Thánh Tông, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 02403823019
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)