Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban qLDA Sở A
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 16- đường Nguyễn Phy Ỷ Lan- P. Suối Hoa-T Bắc Ninh-Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413508036
Fax 02413874346
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)