Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế Bắc Ninh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 3 - Lý Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413822960
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)