Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Hưng
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ số 100, đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, thành phố Huế
Điện thoại 0985846725
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)