Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND huyện Vị Xuyên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ban QLDA huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Điện thoại 02193826393
Fax 02193826393
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)