Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ban dự án đầu tư và xây dựng khu vực hải lăng
Phân loại trực thuộc Tổ chức phi lợi nhuận
Địa chỉ Thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại (053)3873255;3673159
Fax 0533673016
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)