Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN CẦN THƠ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 01 Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
Điện thoại 07102468079
Fax 07102468069
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)