Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Khai thác khoáng sản - Chi nhánh Tổng công ty Đông Bắc
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tổ 1, khu Thủy Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 02033863742
Fax 02033711057
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)