Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ-CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ KHU 6, PHƯỜNG QUANG TRUNG, THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH
Điện thoại 0333850889
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)