Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Viện Công nghệ thông tin thư viện y học trung ương
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Ngõ 135 Núi Trúc - Ba ĐÌnh - Hà Nội
Điện thoại 0437368315
Fax 0437368319
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)