Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh Gia Lai
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đường Phạm Văn Đồng - TP Pleiku- tỉnh Gia Lai
Điện thoại 0593825512
Fax 0593825512
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)