Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tỉnh Đoàn tỉnh Cà Mau
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 18, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau
Điện thoại 07803598888
Fax 07803598888
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)