Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HỒ CHÍ MINH
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)22201125
Fax (08)22201100
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)