Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý Công trình đô thị và vệ sinh môi trường huyện Chư Sê
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
Điện thoại 0593885727
Fax 0593885727
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)