Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA huyện Than Uyên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ban QLDA huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Điện thoại 02313784605
Fax 02313784605
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)