Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng sơn
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 48 Trần Hưng Đạo - P.Chi Lăng - TP Lạng Sơn
Điện thoại 0253814965
Fax 0253814965
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)