Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Cạnh tranh ngành Chăn nuôi và An toàn thực phẩm
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Tầng 2, km9 đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Điện thoại 0437921053
Fax 0437921052
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)