Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Nước Sạch và vệ sinh mội trường.
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 233 Minh Khai - Hà Giang
Điện thoại 02198667384
Fax 02198667384
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)