Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 260 Hùng Vương, P. Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại 0533526245
Fax 0533858996
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)