Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án HĐHTKD với NTTV Viễn thông Hà nội
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 75 Đinh Tiên Hoàng - Quận Hoàn Kiếm-Hà nội (Phòng 203-Nhà C)
Điện thoại 0439343688
Fax 0439342110
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)